Gubbeveldet

Når man sitter og drar i ei åre hele dagen er det mye tid til å la tankene vandre. Denne siden tenkte vi å benytte til å dele det som går ut over selve turopplevelsen og kanskje har litt mer karakter av filosofi og meningsytring.

Gubbevelde er en styreform vi ikke støtter i særlig grad, men i og med at vi er tre gubber på tur ville det eneste alternativet vært enevelde og det støttes i enda mindre grad. Altså i mangel av annen fornuft tilgjengelig er det vår begrensede kapasitet som gjelder.

Selv om vi har mye livserfaring har vi ikke monopol på vettet, så kommenter gjerne og si hva du mener