Tre rustne menn sin avtale om samarbeid og sikkerhet

Det er ingen gitt å stråle og være positiv alltid. Det gjelder vel spesielt når noe varer over tid og man i tillegg er sliten. For å forebygge slitasje på hverandre har vi satt opp noen regler for hvordan vi skal forholde oss til hverandre.  Det at vi bruker tid på å lage disse reglene er forebyggende i seg selv, men det kan også være nyttig å hente dem frem og minne hverandre på hva vi ble enige om  dersom samarbeidet blir vanskelig.

Vi har også satt opp noen regler for hvordan vi skal forholde oss til sikkerhet. Dette er ikke prosedyrer for hvordan vi løser enkelt oppgaver, men overordnede prinsipper for hvordan vi skal opptre for å ivareta sikkerheten på en god måte.

Samarbeid

Man viser respekt for de eldre. I og med at vi alle er 50+ betyr det at vi viser gjensidig respekt.

Vi ønsker hverandre vel. Det som er positivt for en er positivt for alle, den som sliter får støtte.

Åpenhet praktiseres i ekstrem grad. Gnagsår skal ikke få lov å vokse. Dagen oppsummeres hver kveld. Alle skal bidra i denne oppsummeringen.

Det er lov å be om alenetid på land. Når noen har behov for å være i fred respspekters det.

Alle tre skal bidra til at vi oppfattes som positive i forhold til sikkerhet og miljø, samt i vår omgang med dem vi treffer på veien.

Ingen grunn til å krangle om penger. Felles utgifter vi er enige om fordeles med 1/3 på hver.(PS! Om en vil spandere en runde på gutta når vi eventuelt sover i nærheten av en pub er det selvfølgelig lov :-))

Hvile starter først når alle er trygt på land og alle båter og alt utstyr er sikret.

Sporløs ferdsel er en selvfølge.

Vi sår etter evne og høster etter behov. Alle skal delta i felles gjøremål og  strekke seg langt for å bidra, men innen for de rammene som er mulig for hver enkelt. Det er lov å be seg fri om man har en dårlig dag.

Sikkerhet

Det er viktigere å komme hjem, enn å komme frem!

Dagens plan og sikkerhet skal diskuteres før vi går på vannet. Vi har det aldri så travelt at dette ikke prioriteres. Alle tre skal delta i denne samtalen. (PS! Lempelighet kan tillates i veldig skjermede farvann).

Vi er åpne rundt egen form både i kropp og hode.

Er en usikker, så er vi alle usikker.

Vi holder kontakt på sjøen. Unntatt når det er spesifikt avtalt skal vi holde oss innenfor en avstand hvor det kan kommuniseres med tegn eller tale. Trond har ansvar for å følge med Leif, Leif følger med Arne og Arne følger med Trond.

Før vi går på vannet skal vi sjekke utstyr som drakter, nødpeilesender, radio osv.

Vi skal tilkalle hjelp dersom vi opplever det som nødvendig. Det å få hjelp er ikke et nederlag.